יום חמישי, 21 במרץ 2019

שטר מזויף של לירה אחת שמספרו 435841P / יגאל ארקין

21/3/2019


בדיווח מהמטה המרכזי של משטרת פלשתינה בירושלים, שנשלח ב-12 במרס 1947 לנציב המטבע בירושלים, צוין כי בחודשים האחרונים החלו להופיע שטרות מזויפים ברמה נמוכה של לירה אחת פלשתינאית. צוינו שלושה מקרים: ב-71 בפברואר 1947, כרטיסן ברכבת קהיר-חיפה גילה שטר מזויף של לירה אחת בין השטרות שברשותו. הכרטיסן ציין שזכור לו כי קיבל את השטר באל-עריש, אך לא זוכר את האדם שמסר לו את השטר. המקרה השני היה ב-4 במרס 1947, כאשר חייל בצבא אנגליה, שעשה את דרכו מקנטָרה לפלשתינה דיווח למשטרת הרכבת בעזה כי החליף כסף מצרי בלירות פלשתינאיות ובהן הייתה לירה אחת פלשתינאית מזויפת. הוא ציין כי החליף את הכסף אצל חייל אחר, אך לא יוכל לזהות אותו. המקרה השלישי היה ב-6 במרס 1947 כאשר מוכר בדים דיווח שקיבל שטר מזויף של לירה אחת מאישה שרכשה ממנו כמות גדולה של בד. בחקירה זריזה עצרו את האישה והיא סיפרה שקיבלה את השטר מבעליה של חנות מקומית. חקירה נוספת לא הצליחה לאשש טענה זו. שלושת השטרות מהמקרים המצוינים לעיל נשאו מספר סידורי זהה 435841P ונראה שהם הודפסו במצרים והופצו בפלשתינה. בעמוד הבא מופיע אחד המכתבים שעסקו בשטרות אלה.
השטר שבצילום היה באוסף אברהם בירנבוים המנוח.


מכתב שנשלח ב-42 במרס 1947
מהחשב הכללי בירושלים למועצת המטבע הפלשתינאית בלונדון
 ובו מעדכן את המועצה בפרטי החקירה.

להלן תרגום חופשי של המכתב הנ"ל.ממשלת פלשתינה
החשב הכללי של פלשתינה, ירושלים
24 במרס, 1947.

אדוני,

1.    יש לי הכבוד לשלוח, לידיעת המועצה, העתק מהמכתב מתאריך 21 למרס, 1947, מהעוזר למפקח הכללי(C.I.Dבנוגע להחרמתם של שלושה שטרות מזויפים של לירה אחת אשר כולם נושאים את המספר הסידורי 435841P. דוגמת השטר המזויף מצורפת כאן והיא באיכות ירודה ושונה לגמרי משטרות המזויפים אשר דיווחנו עליהם בעבר.
2.    במשטרה נוטים להאמין כי שטרות מזויפים אלה מודפסים במצרים ומועברים לפלשתינה על מנת להכניסם למחזור הכספים. מאמצים רבים נעשים בשיתוף השלטונות המצרים לאתר את מקורם.


יש לי הכבוד
אדוני
משרתך הצייתן

פקיד המטבע


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה