יום שבת, 2 באפריל 2016

מה עם החצי השני?

בנק ישראל עונה לגבי מטבע פגום שנשאר חציו
4. (א) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק חציו, בחתיכה אחת או בכמה חתיכות,
יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך, כתום שנה מיום שהומצא לו המטבע, ובלבד שהתקיימו
שני אלה:
( 1) הוכח להנחת דעתו של הבנק, שהחתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו
מטבע;
( 2) חציו השני של המטבע לא הומצא לבנק בתוך השנה האמורה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה