יום ראשון, 3 באפריל 2016

בנק ישראל משיב

אתמול קיבלתי תשובה מבנק ישראל לגבי החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ.
זו התגובה מילה במילה
"הפסקת הזיכיון עם החברה הישראלית למטבעות ומדליות בע"מ
מר לידרמן שלום,
בהתאם להוראות חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, מנפיק הבנק, מדי שנה, מטבעות זיכרון המבטאים נושאים ואירועים חשובים בתולדות העם והמדינה. על פי הוראות החוק, שיווקם של מטבעות אלו ופריטים נומיסמטיים אחרים יכול להיעשות באמצעות חברה שממנה שר האוצר, בהסכמת הנגיד.
בשנת 2008, לאחר שהופרטה החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות ע"י המדינה, ניתן הזיכיון לשיווק מטבעות הזיכרון בהנפקת בנק ישראל לחברה מסחרית לתקופה של 6 שנים. זיכיון החברה הוארך בשנה נוספת והוא יסתיים בסוף חודש אוגוסט שנה זו (ביום שני ט"ז באלול ה- 31.08.2015).
משרד האוצר בשיתוף עם בנק ישראל מתכונן לצאת במכרז חדש למתן זיכיון לשיווק מטבעות הזיכרון בהנפקת בנק ישראל. שיווק מטבעות הזיכרון לציבור יחודש לאחר מינויה של חברת שיווק כאמור.
בנק ישראל יעדכן את ציבור רוכשי ואספני מטבעות הזיכרון בנושא זהות החברה שתיבחר, לכשיסתיים תהליך הבחירה.
בברכה,
הילה אלחננוב
אגף ההנפקה, מחלקת המטבע"


אפי שחק גם קיבל תשובה ואני לא יודע מה הוא שאל אבל זו התגובה שאפי קיבל ואם מישהו יוכל לזהות שינוי כלשהו אז תודתי מצורפת מראש.
"הפסקת מכירת מטבעות זיכרון ע"י החברה הישראלית למדליות ולמטבעות
מר שחק שלום,
בהתאם להוראות חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, מנפיק הבנק, מדי שנה, מטבעות זיכרון המבטאים נושאים ואירועים חשובים בתולדות העם והמדינה. על פי הוראות החוק, שיווקם של מטבעות אלו ופריטים נומיסמטיים אחרים יכול להיעשות באמצעות חברה שממנה שר האוצר, בהסכמת הנגיד.
בשנת 2008, לאחר שהופרטה החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות ע"י המדינה, ניתן הזיכיון לשיווק מטבעות הזיכרון בהנפקת בנק ישראל לחברה מסחרית לתקופה של 6 שנים. זיכיון החברה הוארך בשנה נוספת והוא יסתיים בסוף חודש אוגוסט שנה זו (ביום שני ט"ז באלול ה- 31.08.2015).
משרד האוצר בשיתוף עם בנק ישראל מתכונן לצאת במכרז חדש למתן זיכיון לשיווק מטבעות הזיכרון בהנפקת בנק ישראל. שיווק מטבעות הזיכרון לציבור יחודש לאחר מינויה של חברת שיווק כאמור.
בנק ישראל יעדכן את ציבור רוכשי ואספני מטבעות הזיכרון בנושא זהות החברה שתיבחר, לכשיסתיים תהליך הבחירה.
בברכה,
הילה אלחננוב
אגף ההנפקה, מחלקת המטבע"


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה