יום ראשון, 3 במרץ 2019

לאות ולעדות


כי 14286 סמל בריג אמיל
גילה גבורה למופת בחרפו נפשו בשדה הקרב
בגשר ביום ה' באייר תש"ט (14.5.1948)
וזאת אשר עשה
בשעת ההתקפה של האויב על קבוצת גשר ניסו המגינים לשוא
להפעיל את חומר הנפץ שהטמינו קודם לכן תחת הגשר שבדרך לנקודה. כאשר משוריני האויב החלו להתקרב אל הנקודה וכל השטח היה מכוסה אש עזה של האויב, התקדם 14286 סמל בריג אמיל אל הגשר וברגעים האחרונים ממש הצליח להפעיל את חומר הנפץ, לפוצץ את הגשר ולמנוע מאת האויב את האפשרות של התקפת הנקודה מטוח קרוב.
14286 סמל בריג אמיל עצמו חזר בשלום לבסיס.
על מעשה זה ניתן לו אות גבורה אות ההצטינות הנעלה ביותר אשר לצבא הגנה לישראל.
נשיא מדינת ישראל חיים ווייצמן ד. בן-גוריון שר הבטחון
הקריה יום כ' בתמוז התש'ט
צילמה אלונה בריגסג'רה 1948 אמיל מצד שמאל וחברים

אמיל בריג עם אות הגבורה 1949

אין תגובות:

פרסום תגובה